maandag, 6. december 2010 - 21:30

Drentse jeugdzorgpilot gepresenteerd

Papenvoort

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe bereiden zich samen voor op de overdracht van de jeugdzorg aan gemeenten in 2015. Speerpunt daarbij is dat jeugdigen en hun ouders, dicht bij huis zo snel en effectief mogelijk geholpen worden. Dat staat in de ‘Op weg naar een effectieve ketensamenwerking in de Drentse jeugdzorg. Meetbaar
beter!’. Dit plan is op maandag 6 december door gedeputeerde Anneke Haarsma, mede namens de Drentse gemeenten, aangeboden aan het ministerie van VWS.

De presentatie van de pilot was onderdeel van een werkbezoek dat het ministerie met een delegatie vanuit Den Haag bracht aan Yorneo in Papenvoort. Daar werd hij uitvoerig geïnformeerd over diverse Drentse jeugdzorgprogramma’s. Die programma’s hebben er ondermeer toe geleid dat Drenthe een toonaangevende rol speelt in het landelijke jeugdzorgbeleid.

Dat geldt ook voor de pilot waarmee de Drentse gemeenten en de provincie vroegtijdig inspelen op de vorming van een nieuw jeugdzorgstelsel. Het kabinet Rutte wil dat de regie van de gehele
jeugdzorg in 2015 naar gemeenten gaat. De manier waarop in Drenthe vanaf 1 januari 2011 de jeugdzorg is georganiseerd, maakt de weg vrij voor die overgang. Oud-wethouder van Hoogeveen Wietze van der Zwaag is aangesteld als coördinator van het project.

Het Rijk heeft de Drentse aanpak omarmd als een goed voorbeeld voor de rest van het land. Centraal in de pilot staan de centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Zorg Advies Teams (ZAT). Die brengen hulp dichter bij jeugdigen en hun ouders, waarmee drempels worden weggenomen. De verwachting is dat het sneller inschakelen van hulp op termijn het beroep op
zwaardere vormen van jeugdzorg zal verkleinen.
Provincie:
Tag(s):