maandag, 14. maart 2011 - 9:45

Bemiddeling bij wapenhandel niet meer toegestaan zonder vergunning

Den Haag

Bemiddelen bij een wapentransactie is zonder vergunning niet langer toegestaan. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen, moeten een vergunning hebben voor het aanbieden van diensten bij wapentransacties.

Het kabinet wil hiermee voorkomen dat dienstverleners vanuit Nederland of het buitenland bijdragen aan een wapenprogramma.

Dat staat in de Wet strategische diensten die staatssecretaris Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De wet geeft regels voor dienstverlening bij militaire goederen en goederen die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt (dual-use goederen). Met vergunning is de aanbieder van bemiddeling verzekerd dat zijn activiteiten niet bijdragen aan de ontwikkeling van een wapenprogramma.

Vergunning
De nieuwe regels verbieden het zonder vergunning bijeenbrengen van twee partijen die wapens willen verhandelen. Ook het geven van een technische training bij een nucleaire installatie is alleen toegestaan als er vooraf toestemming is verkregen. Een technisch ontwerp van een ballistische raket mag alleen nog per e-mail worden verstuurd als daar een vergunning voor is verleend.

Vervolging
Met de nieuwe wet wil de staatssecretaris ook voorkomen dat een Nederlander of een in Nederland woonachtige vreemdeling vanuit het buitenland bemiddelingsdiensten aanbiedt. Voor de Nederlander die in een ander land woont en diensten aanbiedt die bijdragen aan bijvoorbeeld een chemisch wapenprogramma, is het kabinet streng. Deze makelaar kan voortaan bij terugkeer in Nederland worden vervolgd.

Nieuwe en bestaande regels
De wet bevat nieuwe en bestaande regels die eerder in verschillende regelingen stonden. Het kabinet kon al een vergunningplicht opleggen voor bemiddeling bij dual-use goederen als die ten goede kunnen komen aan een programma voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld kernwapens. De regels die betrekking hebben op diensten die horen bij dual-use goederen, zijn het gevolg van Europese regelgeving. Wetgeving voor militaire goederen maakt Nederland zelf, maar wordt zoveel mogelijk internationaal afgestemd. Vergunningen worden verleend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Provincie:
Tag(s):