dinsdag, 20. september 2011 - 21:34 Update: 08-07-2014 0:27

Boete van 2.500 euro voor BNN wegens afluisteren Albert Verlinde

Den Bosch

De rechtbank 's-Hertogenbosch heeft zojuist omroepvereniging BNN veroordeeld tot een geldboete van 2500 euro wegens onder meer het afluisteren van Albert Verlinde. Dit heeft de rechtbank dinsdag bekendgemaakt.

Een BNN-medewerker reikte de presentator in 2009 het Gouden Oor 2009 uit. Dat bleek een verzonnen prijs waarin opnameapparatuur was verborgen. Volgens BNN was het nooit de bedoeling de opnamen uit te zenden, maar wilde BNN Verlinde "een koekje van eigen deeg" geven en de discussie aangaan hoever de roddeljournalistiek kan gaan.

De rechtbank oordeelt dat het recht op privacy van Verlinde in dit geval zwaarder weegt dan het recht op de vrijheid van meningsuiting van BNN. De rechtbank concludeert wel dat de programmamakers van BNN met het opnemen en afluisteren van gesprekken een journalistiek doel voor ogen stond namelijk het verzamelen van informatie voor een televisieprogramma waarin privacyschending in de roddeljournalistiek kritisch zou worden belicht.

In beginsel biedt artikel 10, eerste lid, van het EVRM programmakers de journalistieke vrijheid om deze informatie te verzamelen. Maar die vrijheid van meningsuiting mag worden beperkt, onder meer ter bescherming van de rechten van anderen.

De vraag is dan welk recht zwaarder weegt: het recht op vrije nieuws- en informatiegaring van BNN of het recht op eerbiediging van het privéleven van Verlinde. De rechtbank betrekt bij die afweging onder meer het maatschappelijk belang van de misstand die BNN aan de kaak wilde stellen.

Gelet op de verklaringen van BNN-medewerkers was het maatschappelijk belang van de actie van BNN beperkt, aldus de rechtbank. De heimelijke opnames waren niet bedoeld om een ernstige maatschappelijke misstand aan het licht te brengen.

Het ging BNN immers niet om de inhoud van de opnames, maar het ging erom hoe Verlinde zou reageren op het schenden van zijn privacy. Bovendien had BNN het doel ook op een andere, minder verstrekkende wijze kunnen bereiken, bijvoorbeeld door Verlinde het idee van deze actie voor te leggen en hem om commentaar te vragen.

De rechtbank oordeelt dat een geldboete van 2500 euro aangewezen is, nu BNN met het heimelijk plaatsen van opnameapparatuur en het afluisteren ernstig inbreuk heeft gemaakt op de privacy van de Albert Verlinde.

Uit niets blijkt dat BNN rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat strikt persoonlijke gesprekken of gesprekken van delicate zakelijke aard zouden worden opgenomen. Ter zitting heeft BNN bovendien aangegeven nog steeds volledig achter de strafbare gedragingen te staan. Dat rekent de rechtbank BNN aan.

Daaraan doet niet af dat de opgenomen gesprekken zonder toestemming van de Verlinde niet zouden worden uitgezonden. Waar het om gaat is, dat iemand erop moet kunnen vertrouwen dat hij vrijelijk kan zeggen wat hij wil in de beslotenheid van de persoonlijke levenssfeer. Dat vertrouwen heeft BNN geschaad.

De rechtbank wijst eveneens een vordering van 750 euro toe die Verlinde indiende wegens immateriële schade.
Categorie:
Tag(s):