maandag, 26. september 2011 - 13:57

Brandweer neemt bluswater vanaf 2014 zelf mee

Emmen

Op het gemeentehuis in Emmen hebben de Emmer burgemeester Cees Bijl, Marco Out van de gemeente Borger-Odoorn, Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden en Anton Schrijver, plaatsvervangend directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) maandag de intentieverklaring rond het nieuwe bluswaterproject ondertekend. Dit is een nieuwe methodiek om bluswater met tankwagens aan te voeren in plaats van gebruik te maken van de brandkranen van WMD.

In het kader van duurzaamheid is onderzoek verricht naar alternatieve bluswatervoorzieningen in plaats van gebruik te maken van een brandkranen op het leidingnet van de WMD. Een alternatieve oplossing is om het water met een tankwagen aan te voeren. Het water kan dan direct naar de juiste plek worden gebracht.

De meeste kleine branden kunnen afdoende worden bestreden met water dat de brandweer zelf meeneemt in een standaard uitrukvoertuig. Indien dit standaard voertuig bluswater tekort komt, zullen in de toekomst tankwagens in combinatie met vulpunten in extra bluswater voorzien. Bij de bouw van nieuwe wijken wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van oppervlaktewater.

Tot nu toe betrekt de brandweer het bluswater uit de leidingen van de WMD. Het water dat via de brandkranen onttrokken wordt is drinkwater. De brandweer en partners ontwikkelen steeds betere alternatieven om het gebruik van drinkwater terug te dringen. Voor het bestrijden van branden kan evengoed kwalitatief minder water gebruikt worden. Ook in natuurgebieden en op andere plekken waar geen brandkranen aanwezig zijn, kunnen branden veilig geblust worden met een alternatieve oplossing.

In overleg met de WMD is besloten de nieuwe werkwijze met ingang van 2014 in te voeren. WMD gaat het grootste deel van de brandkranen de komende jaren verwijderen. De brandweer en WMD onderzoeken ook nieuwe vormen van samenwerking, zoals inzetten van een watertransportsysteem van de brandweer om bij eventuele uitval van een drinkwaterproductiebedrijf voldoende drinkwater in Drenthe te kunnen blijven leveren.

Bij de ondertekening waren ook de brandweercommandant van Emmen en Borger-Odoorn Gert-Jan Stuivenberg, de commandant van de brandweer Coevorden Folkert Sinnema en Petra Holzhaus, manager distributie WMD aanwezig.
Provincie:
Tag(s):