maandag, 7. november 2011 - 16:26

Drenthe ziet mogelijkheden voor behoud stoomfluit Coevorden

Coevorden

Het college van gedeputeerde staten in Drenthe en Drents Plateau zien mogelijkheden voor het behoud van het karakteristieke geluid van de stoomfluit van Smurfit Kappa in Coevorden. Dat kan als de stoomfluit de status van industrieel erfgoed krijgt. Tot die conclusie komen Drents Plateau en de provincie op basis van eerdere uitspraken van de Raad van State.

De stoomfluit werd stilgelegd naar aanleiding van een klacht uit de omgeving. Voor die tijd gedoogde de provincie het dagelijkse pauzesignaal, wetende dat ook veel mensen het geluid waardeerden. Na de stillegging kreeg de provincie signalen dat veel omwonenden het dagelijkse geluid van de fabriek zelfs missen. Ze willen de stoomfluit terug in Coevorden. In een gesprek met het bedrijf vorige week is een aantal mogelijkheden verkend waarbij de situatie voor iedereen beter wordt. Deze worden verder uitgewerkt.

De stoomfluit kon en kan geluidstechnisch geen milieuvergunning krijgen. De provincie heeft Drents Plateau echter laten uitzoeken of behoud op basis van cultuurhistorische waarden wel mogelijk zou zijn. Dat bleek het geval als de stoomfluit de status van industrieel monument krijgt. Die status kan de gemeente toekennen op basis van nader onderzoek. Om het uiteindelijk mogelijk te maken moet Smurfit Kappa een nieuwe vergunning bij de provincie aanvragen. Gedeputeerde Tanja Klip-Martin heeft goede hoop dat die vergunningaanvraag positief beantwoord kan worden. “We moeten natuurlijk goed kijken hoe de overlast binnen de perken kan blijven. Minder momenten of zachter, dat kan in een nieuwe
vergunning uitgewerkt worden. Iedereen moet er gelukkiger van worden. Dan hoeft er wat ons betreft geen punt te komen achter de 80 jaar stoomfluit in Coevorden,” aldus de gedeputeerde.
Provincie:
Tag(s):