dinsdag, 27. september 2011 - 21:09

Gemeente Hoogeveen blijft betrokken bij De Tamboer

Hoogeveen

De komende twee en een half jaar blijft de gemeente Hoogeveen betrokken bij theater- en congrescentrum De Tamboer.

Dit om er voor te zorgen dat de stappen die het afgelopen half jaar, zoals de extra investeringen van de gemeente in De Tamboer, resulteren in een solide bedrijfsvoering passend binnen de vastgestelde financiële kaders van de gemeente. Wethouder Ton Bargeman: “De ingezette interventie van de gemeente bij De Tamboer is nog niet af. Verdergaande sturing en controle vanuit de gemeente is nodig wil De Tamboer een theater blijven met een volwaardige programmering en een goed congrescentrum. We willen graag dat het theater op het gebied van cultuur een verbinder is.”

De komende jaren opereert De Tamboer binnen sterk afgebakende kaders. Doel is om de tendens van exploitatietekorten binnen anderhalf jaar om te buigen naar een situatie waarin deze in balans is. Hiervoor is een belangrijke rol weggelegd voor een nieuwe directeur. De nieuwe directeur gaat zich onder anderen bezig houden met het realiseren van verbindingen met andere culturele organisaties in Hoogeveen en het opzetten van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Hierbij wordt rechtstreeks verantwoording afgelegd aan de gemeentesecretaris.

De Tamboer blijft verder als stichting gehandhaafd en daarbij krijgt de wethouder een centrale plek in de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bestaat verder uit de gemeentesecretaris en een financieel controleur van de gemeente. Deze club controleert De Tamboer op een gezonde bedrijfsvoering. Om de Raad van Commissarissen goed te voorzien van zicht op de ontwikkelingen in het culturele veld, programmering en dergelijke wordt een klankbordgroep van externe deskundigen ingericht die haar van advies kan voorzien. De klankbordgroep maakt daarmee formeel geen deel uit van de Raad van Commissarissen.
Provincie:
Tag(s):