donderdag, 20. januari 2011 - 9:02

'Kapitein en bemanning moet zich kunnen verdedigen tegen piraten'

Rotterdam

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is zeer te spreken over het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) om bij aanvallen van piraten de kapitein en zijn bemanning het recht te geven op zelfverdediging.

Onder strikte voorwaarden adviseert de AIV om gewapende mariniers of gewapend gecertificeerd beveiligingspersoneel aan boord te laten meevaren.

Voorzitter Tineke Netelenbos van de KVNR noemde in haar nieuwjaarstoespraak op 19 januari in Nieuwspoort de samenwerking tussen de marine en reders de afgelopen periode uitstekend. "Desondanks is er geen sluitende oplossing gevonden voor kwetsbare schepen in de onveilige gebieden ten oosten van Somalië. Daarom is het onvermijdelijk dat reders gecertificeerde beveiligers kunnen inschakelen als de marine geen effectieve bescherming kan bieden. "

De KVNR heeft goede hoop dat minister Hillen van Defensie het advies van de Adviesraad onder leiding van Joris Voorhoeve overneemt. Netelenbos: "Ik hoop dat het kabinet nu ook snel de motie Voordewind uitvoert. Met het AIV-advies klinkt dit nu allemaal uiterst logisch." Een Tweede Kamermeerderheid stemde op 14 december 2010 voor de motie Voordewind (ChristenUnie ) om mariniers mee te laten varen op koopvaardijschepen.

De commissie Voorhoeve overhandigde op 13 januari haar advies aan de minister van Defensie. Het AIV-rapport laat duidelijk zien dat de inzet van oorlogsschepen nooit een afdoende antwoord kan zijn. Reders worden nu soms gedwongen om een schip uit te vlaggen naar die registers die wel bewapende beveiliging aan boord toe staan. Verzekeraars dwingen hen daar in uitzonderlijke gevallen toe.
Provincie:
Tag(s):