dinsdag, 5. april 2011 - 22:24

Nieuwe koers op het gebied van bouwen in De Wolden

Zuidwolde

Meer bouwen voor inwoners met een midden of lager inkomen, dat is de nieuwe koers van het concept woonplan 2011-2015. Met het woonplan wil de gemeente sturing geven aan ontwikkelingen op de woningmarkt. Wethouder Jan ten Kate geeft aan dat De Wolden een gemeente met ambitie is: “Deze ambitie spreekt ook uit het woonplan. Bouwen voor lagere en middeninkomens betekent voor de gemeente een forse koerswijziging. “

Ten Kate vervolgt: “In het verleden werd er vooral voor het hogere segment gebouwd. Dit vanuit de gedachte dat mensen ‘wooncarrière’ gingen maken en goedkopere woningen achterlieten voor de markt van starters. In de praktijk blijkt echter dat ook veel mensen buiten De Wolden graag in onze gemeente willen wonen. Dat is natuurlijk een goed signaal, maar vraagt extra aandacht om wonen in De Wolden voor iedereen mogelijk te maken. Van jong tot oud voor nu en in de toekomst.”

Om een gepast woonplan te maken heeft de gemeente geluisterd en gekeken naar wat er leeft in de gemeente en wat de wensen zijn. De gemeente ging tijdens een woonforum in gesprek met onder anderen woningcorporaties, makelaars, huurdersverenigingen, projectontwikkelaars, dorpsbelangen, provincie en gemeentes. Daarnaast zijn de demografische en woningmarktontwikkelingen onderzocht. Met een enquête is gekeken waarom inwoners bijvoorbeeld vertrekken. Ook heeft de gemeente gekeken naar wat inwoners eerder gezegd hebben bij het opstellen van de Structuurvisie. De Structuurvisie beschrijft het thema wonen in hoofdlijnen.

Tot 2020 mag De Wolden van de provincie 525 woningen bouwen. Ongeveer vierhonderd woningen wil de gemeente bouwen in de kerndorpen. In deze kernen neemt de gemeente het initiatief. In de kleinere kernen heeft de gemeente een faciliterende rol. De gemeente adviseert bijvoorbeeld over de mogelijkheden en brengt partijen met elkaar in contact. Het tweeling dorp Alteveer/Kerkenveld wordt, wanneer het gaat om woningbouw, gezien als een kerndorp. Doordat de bevolking relatief ouder wordt, zullen er voldoende woningen moeten zijn voor senioren. Ook wil de gemeente het woningaanbod voor starters en jonge huishoudens vergroten.

De gemeente gaat prestatieafspraken maken met de woningcorporaties Actium en Woonconcept. Het beleid wordt vertaald in bestemmingsplannen en ook zal deze nieuwe koers onderdeel zijn van de onderhandelingen met projectontwikkelaars.

Donderdag 14 april bespreekt de gemeenteraad het plan. Iedereen is van harte welkom tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis. Daarna wordt het woonplan, met eventuele aanpassingen van de gemeenteraad, ter visie gelegd zodat iedereen daar op kan reageren. Daarna wordt het woonplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het woonplan is te vinden op dewolden.nl.
Provincie:
Tag(s):