vrijdag, 21. oktober 2011 - 15:35

Provinciale wegen Zeeland sneller vrij na ongeval

Middelburg

Een ongeval zorgt vaak voor veel overlast voor de weggebruikers, zoals bijvoorbeeld lange files. 'Zeeuwse wegen kunnen nu sneller vrij worden gemaakt door de inzet van de Incident Management (IM) procedure die de Provincie Zeeland heeft ingevoerd', meldt de provincie.

In de oude situatie werd na een ongeval de alarmcentrale gebeld, die vervolgens verschillende instanties moest activeren. Dit nam veel tijd in beslag, omdat de berger bijvoorbeeld moest wachten op een akkoord van de verzekeringsmaatschappij. Met de IM procedure kan de alarmcentrale direct het versnelde bergingsproces in gang zetten.


Incident Management proces
De IM procedure bestaat uit een aantal afspraken tussen wegbeheerders, verzekeraars, politie en bergers. Voor de coördinatie hiervan is er een overeenkomst afgesloten met twee landelijke partijen, Stichting Incidentmanagement Nederland (SIMN) en Stichting Incident Management Vrachtauto's (Stimva).

Deze partijen zorgen voor de aansturing van de bergers, zodat bij ongevallen de juiste berger snel ter plaatse is. Het grote voordeel hiervan is de tijdwinst, want de berger is tegelijkertijd met de politie aanwezig.

Wegen
Incident Management is sinds 1 oktober 2011 ingevoerd op de volgende provinciale wegen:
•N62 (Sloeweg en Tractaatweg)
•N254 (langs Vlissingen-Oost)
•A256
•N256 van Goes naar Zierikzee
Provincie:
Tag(s):