vrijdag, 22. juli 2011 - 14:51

Verscherpt toezicht Maasstad ziekenhuis ter voorkoming verspreiding Klebsiellabacterie

Rotterdam

Het Maasstad ziekenhuis is onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat in het ziekenhuis sneller de juiste infectiebestrijdingmaatregelen worden genomen om verspreiding van de Oxa 48 producerende Klebsiellabacterie te voorkomen.

De rol van de GGD Rotterdam-Rijnmond is om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt onder de rest van de bevolking, buiten het ziekenhuis. De GGD geeft daartoe onder meer adviezen aan zorginstellingen hoe om te gaan met patiënten die van het Maasstad ziekenhuis vandaan komen.

Deskundigen op het gebied van infectieziektepreventie binnen ziekenhuizen die aan het overleg met Maasstad deelnemen vinden dat er verantwoorde zorg geleverd kan worden door het ziekenhuis. Dit wil zeggen dat door de extra maatregelen die genomen zijn patiënten geen risico lopen op besmetting met de bacterie. De Inspectie voor de gezondheidszorg vindt dat er op dit moment geen opnamestop nodig is.

Besmette mensen zijn meestal niet ziek van de bacterie. Alleen voor ernstig zieke mensen die veel antibiotica gebruiken kan de bacterie klachten geven. Dit komt omdat de antibiotica de bacteriën uitschakelen die normaal gesproken in de darmen voorkomen. Hierdoor kan de Klebsiellabacterie zich vermenigvuldigen omdat deze juist resistent is tegen de antibiotica. Buiten het ziekenhuis verwacht de GGD dan ook geen grote problemen. Maar dit zal de GGD nauwkeurig in de gaten houden.
Provincie:
Tag(s):