woensdag, 18. juli 2012 - 9:16

37 jongens St. Joseph vermoedelijk slachtoffer misdrijf

Roermond

Het Openbaar Ministerie (OM) in Roermond heeft het feitenonderzoek afgerond naar 37 sterfgevallen van minderjarigen in jongensinternaat Huize St. Joseph te Heel in de jaren 1952-1954.

Het OM stelt vast dat de 37 sterfgevallen als groep als verdacht aangemerkt kunnen worden en komt daarnaast tot de conclusie dat het waarschijnlijker is dat de jongens zijn overleden aan een misdrijf, dan aan een natuurlijke doodsoorzaak.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de jongens niet door een ongeval of zelfmoord om het leven zijn gekomen.

Het OM heeft geen onderzoek gedaan naar individuele sterfgevallen, maar heeft de groep als geheel onderzocht.

Als de feiten nog niet verjaard zouden zijn en mogelijke betrokkenen nog in leven, zou het OM nader strafrechtelijk onderzoek hebben verricht.

Dit nader onderzoek zou zich - op grond van de resultaten uit het feitenonderzoek — in ieder geval hebben gericht op het verkrijgen van meer helderheid over de rol van de toenmalige afdelingsbroeder en de toenmalige instellingsarts. Een strafrechtelijk onderzoek zou dan gericht zijn geweest op levensdelicten (voor beiden), op verlating van hulpbehoevenden en op valsheidsdelicten (voor de instellingsarts).
Provincie:
Tag(s):