woensdag, 12. december 2012 - 8:21 Update: 08-07-2014 0:44

Bonden willen eerlijke pensioenregeling ABP

De vakbonden willen toekomst voor de ABP-regeling, overheidswerkgevers willen het mes erin. De pensioenuitkeringen staan door de irreële rekenrente en de ingrepen van kabinet Rutte II al veel te veel onder druk.

De vakbonden vinden het daarom extra belangrijk om verbeteringen en
moderniseringen door te voeren in de regeling van het grootste pensioenfonds van Nederland. Helaas tonen werkgevers zich tot nu toe weinig bereid om maatregelen te nemen die goed zijn voor de ambtenaren, leraren, gepensioneerden en de economie.

In 2013 gaat de pensioenpremie iets omhoog, maar de kwaliteit van uw pensioenregeling gaat niet omlaag. En in 2013 knokken we verder voor behoud en verbetering van het pensioen van de toekomst, uw ABP-pensioen!

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd?

Op onze laatste vergadering van 10 december hebben we helaas moeten constateren dat de werkgevers in overheid en onderwijs, verenigd in het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) maar een agenda hebben: de regeling verslechteren, de risico's helemaal bij de ambtenaren en onderwijzers leggen en de besparingen helemaal in het financieringstekort van dit kabinet stoppen.

Dat blijkt uit de volgende voorstellen die zij hebben gedaan aan de vakbonden:
1. Per 1 januari 2013 twee jaar korter pensioen opbouwen, door de pensioenleeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Dat vermindert opbouw met ongeveer 10%.
2. Per dezelfde datum de pensioenopbouw per jaar verlagen van 2,05% naar 1,95% van het salaris waarover je opbouwt. Dat verslechtert de toekomstige pensioenopbouw nog eens met 5%.
3. Per 1 januari 2015 de pensioenopbouw per jaar verder verlagen van 1,95% naar 1,55%. Dat verslechtert de toekomstige pensioenopbouw nog eens met ongeveer 20%.
4. De extra pensioenrechten voor deelnemers die geen gebruik van de FPU kunnen maken versoberen, wat een extra vermindering van pensioenopbouw betekent.
5. De afspraak over verbetering van het nabestaandenpensioen -dat ook gebruikt kan worden om het ouderdomspensioente verhogen- niet meer nakomen.
Alleen al de eerste drie voorstellen verslechteren de toekomstige pensioenopbouw met ruim eenderde! Omdat het over de toekomstige opbouw gaat, tref dit jongeren het meest.

Werkgevers willen vrijgekomen premie in eigen zak steken
Daarmee willen de werkgevers de premie structureel verlagen van de in 2013 benodigde 25,4% van de pensioengrondslag (het salaris minus 10.800) naar 21,1%. Werkgevers betalen 70% van die premies. Ze steken die winst in eigen zak of van de minister van Financiën. Ze willen die premie voortaan
hanteren als vast premieplafond. Dus als er vanaf 2015 eigenlijk meer premie nodig zou zijn, dan willen ze die hogere premie niet betalen, maar de pensioenregeling nog verder verslechteren. En als straks na 2015 en 2022 de zogeheten VPL-premies vrijvallen, omdat dan diverse
overgangsmaatregelen zijn afgefinancierd, willen ze ook die premies in eigen zak steken.

De AOb heeft samen met de andere bonden verbeteringen en moderniseringen van de ABP-regeling voorgesteld die bovendien snel diverse overgangsregelingen veiligstellen. En we hebben voorgesteld de financiële degelijkheid en de indexeringsmogelijkheden snel te vergroten door vrijvallende premies niet aan de Minister van Financiën te geven, maar aan de kwaliteit van de pensioenregeling te besteden. We hebben zelfs voorstellen gedaan die voorkomen dat de premies in 2013 omhoog gaan en die zorgen dat -als dat straks weer kan-, premieverlagingen beschikbaar komen voor de cao!

De vakbonden willen werken aan een moderne regeling. Het is een gemiste kans dat werkgevers deze handschoen niet willen oppakken.
Categorie:
Tag(s):