vrijdag, 7. september 2012 - 18:40

Continue controle op medewerkers in kinderopvang

Den Haag

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gecontroleerd op strafbare feiten. Om dit te realiseren, worden bestanden van gemeenten, UWV en Kamer van Koophandel aan elkaar gekoppeld.

Dit staat in het besluit continue screening waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In juli van dit jaar kondigde het kabinet de uitwerking van de continue screening al aan in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 2016 worden de bestanden niet meer gekoppeld, maar is er een register van medewerkers gereed.

Alarmbel
Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt door de Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie bekeken of diegene kan blijven werken in de kinderopvang. Als dat niet het geval is, gaat er een signaal naar de gemeente en de GGD.

Kosten
De continue screening kost ongeveer € 230.000 in 2012 en € 420.000 per jaar vanaf 2013 tot de invoering van het register in 2016. De kosten worden met name gemaakt voor het ontwikkelen van het bestand van werkende personen in de kinderopvang en aanpassingen in bestaande ICT-systemen.
Provincie:
Tag(s):