dinsdag, 28. augustus 2012 - 19:46

Dijkversterking Van Citterspolder (Borssele) gereed

De versterking van het dijkvak Van Citterspolder dat voor de kerncentrale Borsele ligt, is gereed. Het waterschap heeft dit dijkvak versterkt omdat eind 2010 bleek dat de grasbekleding niet voldeed aan de veiligheidsnorm, zodat het bij een zware storm beschadigd kan raken.

Er was echter geen gevaar voor omwonenden en bedrijven. Nu is het dijkvak weer voldoende sterk om een zogenoemde superstorm te weerstaan.

In april 2012 werd begonnen met het versterken van het dijkvak. De oude kleilaag is verwijderd en er is een kleilaag van 1,55 meter dik op aangebracht. Dit zorgt ervoor dat het dijkvak overslagbestendig is. Ook is de kruin van de dijk verhoogd. Aan de buitenzijde van de dijk is een nieuwe steenbekleding aangelegd van breuksteen die is ingegoten met gietasfalt en ver-volgens afgedekt met grond. Het dijkvak is nu sterk genoeg om een superstorm te weerstaan. Het waterschap heeft alles in het werk gesteld om het dijkvak zo snel mogelijk weer op orde te brengen. Naast het dijkvak Van Citterspolder versterkt projectbureau Zeeweringen het dijkvak Oostelijke Sloehavendam. Dit werk is dit najaar gereed. Daarom is het strandje bij de Kaloot uit veiligheidsoverwegingen nog afgesloten voor recreatie in verband met het drukke werkverkeer. Als dit werk is afgerond, is het strandje weer toegankelijk.

Het is niet meer nodig om wegen af te sluiten voor fietsers. De kosten voor de versterking van het dijkvak Van Citterspolder bedragen ongeveer 2,5 miljoen euro, waarvan € 300.000,- door het waterschap betaald wordt.
Provincie:
Tag(s):