vrijdag, 28. september 2012 - 20:52

Gemeente Kapelle gaat op controlebezoek bij fruittelers

Kapelle

De gemeente Kapelle gaat de komende weken controlebezoeken uitvoeren bij de fruittelers in de gemeente.

De afgelopen jaren heeft een maatschappelijke discussie plaatsgevonden over de huisvesting van arbeidsmigranten. Door fruittelers worden in het plukseizoen veel buitenlandse werknemers ingezet. Vaak wordt aan deze mensen onderdak geboden op het eigen bedrijf. De gemeente Kapelle heeft daar in het bestemmingsplan Buitengebied ook mogelijkheden voor gecreëerd. De gemeenteraad heeft daarnaast in december 2011 toelaatbare huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten vastgesteld. Met de aanstaande controles wil het gemeentebestuur inventariseren waar en op welke wijze arbeidsmigranten worden gehuisvest.

Aandachtspunten zijn met name of de huisvesting overeenkomt met het vastgestelde beleid en of de huisvesting brandveilig is. Naar aanleiding van de inventarisatie wordt beslist of het huisvestingsbeleid van de gemeente dient te worden aangepast.

De controlebezoeken zijn bij de belangenorganisaties van de fruittelers, ZLTO en NFO, aangekondigd.
Provincie:
Tag(s):