vrijdag, 19. oktober 2012 - 9:50

Gemeente Oldambt presenteert sluitende begroting 2013

Het college van b&w van de gemeente Oldambt heeft een sluitende begroting voor 2013 aangeboden aan de raad. Hierin zijn geen nieuwe of aanvullende bezuinigingen voor 2013 opgenomen. Daarnaast is het gelukt om de stijging van de lokale lasten in 2013 voor de inwoners van Oldambt te beperken; de stijging ligt tussen de 0 en 2%.

De gemeenteraad heeft in juli van dit jaar een fors pakket aan bezuinigingsmaatregelen vastgesteld. Deze zijn allen verwerkt in de nu aangeboden begroting 2013. Door ontwikkelingen ná juli, onder andere als gevolg van teruglopende rijksuitkeringen, liep het tekort voor 2013 toch nog weer op. Om dit op te vangen wordt eenmalig 2 miljoen euro uit de reserves gebruikt.
Het college heeft besloten om op dit moment voor 2013 geen nieuwe aanvullende bezuinigingen voor te stellen. Voor de jaren 2014 en verder verwacht de gemeente Oldambt een positief begrotingsresultaat.
Provincie:
Tag(s):