maandag, 6. augustus 2012 - 14:27

Inspectie legt laserkliniek in Haarlem stil

Haarlem

Privékliniek Laser Surgery in Haarlem moet op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) met onmiddellijke ingang stoppen met alle verrichtingen en met de behandeling van patiënten en cliënten. Dit heeft de IGZ maandag laten weten.

‘De kwaliteit en veiligheid van zorg in de kliniek zijn op een aantal belangrijke punten onder de maat. Zo is er geen noodmedicatie aanwezig voor calamiteiten en het is niet vast te stellen of de medewerkers voldoende geschoold zijn voor reanimatie. Ook worden de richtlijnen voor het reinigen, desinfecteren en steriliseren worden onvoldoende nageleefd’, aldus IGZ.

De IGZ stelde tijdens een onaangekondigd inspectiebezoek op 1 augustus vast dat er geen aantoonbare verbeteringen zijn ten opzichte van de situatie die op 6 juli 2012 is aangetroffen. Toen bezocht de inspectie de kliniek, onder meer naar aanleiding van meldingen.

De inspectie heeft toen Laser Surgery opdracht gegeven de tekortkomingen aantoonbaar op te lossen . De inspectie stelt vast dat dit niet is gebeurd en dat de bestuurder van Laser Surgery zijn verantwoordelijkheid niet neemt voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan patiënten.

Laser Surgery is een privékliniek waar vooral cosmetische ingrepen zoals liposuctie , ooglidcorrecties, schaamlipcorrecties en haartransplantaties worden gedaan. Deze risicovolle operatieve ingrepen worden uitgevoerd zonder dat er risicoselectie van patiënten plaatsvindt. Ook is de controle op het proces van verdoven (sedatie) van patiënten onvoldoende.

De kliniek heeft geen samenwerkingsafspraken gemaakt met een ziekenhuis voor de opvang van complicaties en/of calamiteiten en de bereikbaarheid buiten de openingstijden van de instelling is niet geregeld. Daarnaast is de dossiervorming onvoldoende en voldoet de kliniek niet aan de Geneesmiddelenwet en de Wet medisch hulpmiddelen en de daaruit voortvloeiende veldnormen.

Het bevel dat vanaf 4 augustus 08.00 uur van kracht is voor Laser Surgery wordt pas opgeheven wanneer de inspectie heeft kunnen vaststellen dat de vereiste verbeteringen zijn gerealiseerd en dat Laser Surgery weer voldoet aan de gestelde eisen van verantwoorde zorg.
Provincie:
Tag(s):