maandag, 12. november 2012 - 13:55

Jeugdzorg on tour met THA BUS

Bemmel

Zie je een oude gele Amerikaanse schoolbus voorbij komen? Grote kans dat
het THA BUS, de ‘Jeugdzorg on tour’ bus is! In de bus zitten jongeren die
gebruik maken van jeugdzorg, samen met hun begeleiders.

In gastlessen vertellen zij uit eigen ervaring aan scholieren wat jeugdzorg voor hen betekent. Op dinsdag 13 november 2012 bezoekt THA BUS het OBC in Bemmel.

De tour van Tha Bus is een onderdeel van de Gelderse week van de jeugdzorg, die duurt van 12 tot en met 18 november. De provincie Gelderland organiseert deze week samen met diverse organisaties voor jeugdzorg, om het werken in deze branche op een andere manier onder de aandacht te brengen. De bustour is georganiseerd door Zorgbelang Gelderland in samenwerking met Bureau Jeugdzorg Gelderland en jongeren en medewerkers van Entrea Pactum, Tactus, Iriszorg, Lindenhout, Hulpmix en de Hoenderloogroep.

Verhalen van jongeren
Maar niet de instellingen vertellen het verhaal, dat doen de jongeren zelf. Juist hun eigen, persoonlijke verhalen laten zien dat ze hele gewone jongeren zijn; ze gaan naar school, sporten, of spelen in een bandje. Dit kan voor andere jongeren de drempel verlagen om zelf hulp te vragen bij jeugdzorg als dat nodig mocht zijn.

De verhalen kunnen op sommige scholieren een grote impact hebben. Omdat zij zelf met problemen kampen, of iemand kennen die hulp nodig heeft. Soms hebben deze jongeren al de aandacht van de school en jeugdzorg, soms blijkt nu voor het eerst dat dit nodig is. Omdat zowel de zorgcoördinatoren van de school, als een medewerker van Bureau Jeugdzorg aanwezig zijn, krijgen deze jongeren ook snel de aandacht die nodig is.

Programma 13 november OBC Bemmel
10.15 – 10.35 uur Opening door rapper S7N
10.35 – 11.20 uur Gastles 1
11.20 – 11.40 uur Pauze
11.40 – 12.25 uur Gastles 2
12.25 – 12.35 uur Afsluiting door rapper S7N

Naast de ervaringsverhalen van jongeren geven ook medewerkers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling gastlessen over kindermishandeling en medewerkers van Hulpmix gaan in op het onderwerp multiculturaliteit. Ook de Kindertelefoon is aanwezig.

Wil je meer weten over THA BUS, kijk dan op: www.thabus.nl. Deze site is speciaal ontworpen voor de bustour en volledig afgestemd op de doelgroep jongeren. En ook voor de ouders is er een aparte pagina op de website. Je vindt er onder meer filmpjes en foto’s van elk busbezoek en van de gastsprekers, muziek en de exacte bezoektijden.
Provincie:
Tag(s):