maandag, 24. september 2012 - 15:52

Keersluis Heumen bereikt hoogste punt met 25m hoge heftorens

Met de nieuwe keersluis in Heumen weten de bewoners langs het Maas-Waalkanaal zich voor de toekomst beter beschermd tegen hoge waterstanden op de Maas. 'Die hoogwaterveiligheid verdient de hoogste prioriteit', meldt het ministerie van Infrastructuur en Milieu maandag.

Bovendien verbetert de doorstroming van het binnenvaartverkeer op het kanaal en ontstaat er meer ruimte (7 ha) voor natuur en recreatie. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft maandag het hoogste punt van de twee nieuwe, 25 meter hoge, heftorens samen met de burgemeester van Heumen onthuld.

“Met deze markante keersluis slaan we drie vliegen in een klap. Eerst en vooral is deze keersluis nodig om veilig wonen en werken hier langs de Maas voor de komende decennia zeker te stellen. Daarnaast verbeteren we de doorstroming van het binnenvaartverkeer op het Maas-Waalkanaal. Dankzij de constructieve samenwerking met de gemeente en natuurorganisaties geven we met dit project ook nog een impuls aan de Europese binnenvaart en aan de natuur- en recreatiemogelijkheden in deze regio. Het combineren van die functies, dat is de kracht van het Nederlandse watermanagement”, aldus staatssecretaris Atsma bij de onthulling van de 25m hoge heftorens.

De bouw van de nieuwe keersluis -naast de bestaande sluis- in Heumen is onderdeel van het omvangrijke programma Maaswerken. In het rijksprogramma Maaswerken zijn ruim 52 maatregelen opgenomen om Nederland voldoende veilig, leefbaar én aantrekkelijk te houden.

Deze maatregelen beschermen de bewoners langs de Maas tegen de gevolgen van hoog water. Bovendien wordt er nieuwe natuur langs de Maas én wordt de Maasroute als Europese vaarweg gemoderniseerd (deelproject Maasroute). In de nieuwe keersluis Heumen komen al deze doelstellingen samen.

Keersluis Heumen
Als keermiddel zal de nieuwe sluis het Maas-Waalkanaal beschermen tegen de hoge waterstanden van de Maas. Bij een waterstand van 12.15m boven NAP zal de keersluis de functie van waterkering vervullen. Omdat de keersluis naast de al bestaande schutsluis is gebouwd, wordt bij de sluis tweerichtingsverkeer mogelijk. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer sneller doorstromen.

Na voltooiing van de keersluis kunnen ook klasse Vb-binnenvaartschepen de sluis passeren. Tenslotte is in de directe omgeving van de nieuwe keersluis een gebied van ca. 7 hectare ingericht voor natuur en recreatie. Naast een nieuwe behuizing voor een dassenfamilie is er een recreatieve wandelroute voor bewoners en bezoekers van Heumen .

De keersluis is één van de maatregelen die door Europa (Trans European Network) wordt gesubsidieerd om de Maasroute als Europese vaarklasse Vb-vaarweg te faciliteren. Voor de keersluis is een bedrag van €20 mln begroot.
Provincie:
Tag(s):