vrijdag, 29. juni 2012 - 17:17

Meer ruimte voor fietsen bij stations in Friesland

Leeuwarden

Op veel treinstations in Fryslân komen extra plaatsen om de fiets te stallen. 'In 2012 en 2013 bouwen ProRail en provincie Fryslân er in totaal zo’n 1000 plekken bij. Dat is nodig, omdat de stallingen nu vaak overbezet zijn', meldt PRoRail vrijdag.

Het gaat om onbewaakte fietsenstallingen op de stations van Akkrum, Buitenpost, Franeker, Grou-Jirnsum, Harlingen, Harlingen haven, Hurdegaryp, Leeuwarden Cammingaburen, Mantgum, Sneek, Sneek Noord, Veenwouden en Wolvega.

Naast de fietsklemmen komen er 64 fietskluizen bij. De totale kosten zijn € 1,1 miljoen. Die worden betaald door de provincie Friesland en het programma Ruimte voor de Fiets dat ProRail uitvoert. In dat kader is recent ook bij station Zwaagwesteinde de stallingsruimte uitgebreid.

Planning
Momenteel is de uitbreidinging in Friesland bijna halverwege. Inmiddels zijn de eerste nieuwe stallingen opgeleverd zoals in Veenwouden, Zwaagwesteinde, Leeuwarden Cammingaburen, Grou-Jirnsum, Harlingen en Harlingen Haven.

Verwachting is dat tot eind 2013 doorgewerkt wordt. Op sommige stations, zoals in Wolvega, wordt in samenhang met andere projecten de fietsenstalling uitgebreid.

Diamanten fietsklem
ProRail presenteerde vrijdag ook nog de 300.000ste fietsklem. Deze staat in Apeldoorn. Sinds 1999 wordt er via het programma Ruimte voor de Fiets hard gewerkt aan nieuwbouw, vervanging en betere benutting van fietsenstallingen.

Gemiddeld pakt ruim veertig procent van de reizigers de fiets naar het station. Om de reis van deur tot deur gemakkelijker en comfortabeler te maken, verbetert ProRail fietsenstallingen en lost fietsparkeerproblemen op bij stations.

Het totaal aantal stallingsplaatsen op de circa 400 stations is nu zo’n 400.000 en groeit de komende jaren naar ruim 500.000. De investeringen in Friesland maken daar onderdeel van uit.
Provincie:
Tag(s):