donderdag, 5. juli 2012 - 21:07 Update: 08-07-2014 0:49

Meldpunt Pensioenkorting geopend

Het Lente-akkoord van de Kunduz-coalitie roept acties op van gepensioneerden.

De onlangs bekend geworden maatregelen in het Lente-akkoord van de Kunduz-coalitie vormen een directe bedreiging voor de koopkracht van 65-plussers met een aanvullend pensioen.

Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat deze groep het hardst zal worden getroffen en er al in 2013 wellicht 3,55% op achteruit zal gaan. Dit is niet alleen uiterst onredelijk, maar ook asociaal aangezien deze kwetsbare groep ouderen al meerdere jaren fors koopkrachtverlies heeft geleden door bevriezing van de pensioenen (geen inflatie compensatie). Bovendien kunnen zij, anders dan jongeren en werkenden, nauwelijks een aanvullend inkomen realiseren ter compensatie.

Het is de hoogste tijd en een unieke kans voor de gepensioneerden om hun stem te laten horen en voor hun belangen op te komen. De Stichting Pensioenbehoud biedt via dit initiatief de gelegenheid precies dat te doen. De Stichting Pensioenbehoud heeft hiervoor het initiatief genomen om in de aanloop naar de verkiezingen in september het digitale meldpunt http://www.Meldpuntpensioenkorting.nl in te stellen en email uw visie op pensioenkortingen naar: pensioenkorting@gmail.com.

Deze petitie zal eind augustus worden aangeboden aan alle fractieleiders, fractie specialisten en pensioenwoordvoerders in het parlement en aan de leden van de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.
Categorie:
Tag(s):