vrijdag, 6. januari 2012 - 14:02

Mgr. Eijk wordt door Paus benoemd tot kardinaal

Utrecht

‘Het Aartsbisdom Utrecht heeft met vreugde en dankbaarheid kennis genomen van de bekendmaking in Rome dat Paus Benedictus XVI tijdens het consistorie van 18 en 19 februari a.s. aartsbisschop mgr. dr. W.J. Eijk tot kardinaal zal creëren’. Dit meldt het Aartsbisdom Utrecht vrijdagmiddag

Mgr. Eijk is daarmee de vijfde aartsbisschop van Utrecht in successie die deze eer te beurt valt.Mgr. Eijk (58) was vanaf 1999 tot 2007 bisschop van Groningen-Leeuwarden en is sinds 26 januari 2008 aartsbisschop van Utrecht. Door zijn creatie tot kardinaal gaat hij deel uitmaken van het College van Kardinalen en verkrijgt hij het recht om deel te nemen aan de verkiezing van een nieuwe paus in een conclaaf.

Voorts zal hij de paus bijstaan in de dagelijkse zorg voor de gehele Kerk, met name door zijn deelname aan vergaderingen van het College van Kardinalen, de zgn. consistories die de paus zo nu en dan bijeenroept. Als kardinaal gaat mgr. Eijk deel uitmaken van wat kan worden gekenschetst als de senaat van de Kerk.

Als bisschop, aartsbisschop en vorig jaar gekozen voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft mgr. Eijk tot op heden zijn talenten vooral ten dienste gesteld van het aan hem toevertrouwde bisdom en aan de Nederlandse kerkprovincie.

Daarnaast is hij nu als kardinaal geroepen om in collegiale samenwerking met de andere kardinalen de paus te helpen in zijn herderlijke zorg voor de Kerk wereldwijd. ‘Het Aartsbisdom Utrecht wenst hem hierbij veel geluk, wijsheid en bovenal Gods zegen toe en vraagt in dezen om uw gebed’, aldus het bisdom.
Provincie:
Tag(s):