maandag, 23. januari 2012 - 19:09

Mogelijk acties in Rotterdamse haven na aflopen ultimatum

Rotterdam

Als APMTR niet binnen een week tegemoet komt aan de CAO-eisen van de leden van FNV Havens, kan het bedrijf acties verwachten.

Dat is de betekenis van het ultimatum dat door FNV-bondgenoten vanmiddag aan de directie van APMTR gesteld is.

Na zes onderhandelingsronden in het CAO-conflict kwam APMTR de werknemers onvoldoende tegemoet. APMTR is de op één na grootste containerterminal van de Rotterdamse haven en een dochteronderneming van A.P. Möller, dat ook de Maerskrederij exploiteert.

Werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden
In de eerste plaats wil FNV Havens dat de afspraken over werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden in de toekomst, die door APMTR (samen met de nieuwe APM-terminal op de Tweede Maasvlakte) in het vooruitzicht zijn gesteld, worden opgenomen in de nieuw te sluiten CAO. Deze afspraken zijn voor de werknemers van belang, omdat in de komende tien jaar een groot deel van de huidige ladingpakketten van APMTR op de nieuwe terminal zal worden behandeld.

Loon en AOW-gat-reparatie
Daarnaast eisen de werknemers voor een CAO van 24 maanden een initiële loonsverhoging van 0,75% per half jaar en eenmalige uitkeringen waarin een vaste compensatie zit voor het koopkrachtverlies dat zij lijden door de verhoging van het inkomensafhankelijk deel van de zorgverzekeringspremie.

Een andere belangrijke eis is het treffen van een voorziening voor het dichten van het AOW-gat. Dit gat ontstaat wanneer werknemers één of twee jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd hun AOW- aanvragen; de AOW-korting bedraagt dan levenslang 6,5% of 13%. Werknemers willen dat APMTR nu gaat meebetalen aan een “vitaliteitsspaarpot”, waardoor werknemers op hun 65ste jaar over voldoende geld beschikken om niet meteen een AOW-uitkering te hoeven aanvragen.

Veiligheidscertificaat Havens
Eén van de andere eisen van de werknemers is dat APMTR voluit gaat meewerken aan het tot stand brengen van een VeiligheidsCertificaat Havens (VCH). Dat betekent concreet dat jaarlijks een financiële bijdrage wordt gevraagd om een havenspecifieke veiligheidsopleiding (inclusief examens) te ontwikkelen. Deze veiligheidsopleiding moet in de toekomst door elke werknemer gevolgd worden. Slagen voor het examen geeft recht op het VCH, dat in de komende jaren voor elke havenwerker verplicht gesteld zal worden.

Leden zeer strijdbaar
In de onderhandelingen wilde APMTR op bovenstaande eisen niet volledig ingaan. Voor de leden van FNV Havens is de maat vol. In twee zeer goed bezochte ledenvergaderingen stemden zij vorige week vrijwel unaniem voor het stellen van een ultimatum.
Provincie:
Tag(s):