zaterdag, 15. december 2012 - 20:42

SP wil extra Statenvergadering om asbestuitspraak

Utrecht

De SP in Provinciale Staten van Utrecht heeft verzocht, om een extra Statenvergadering naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank van Utrecht van vrijdag 14 december over de asbestproblematiek in het voormalige Provinciehuis.

Dit verzoek werd gesteund door de PvdA, de PVV, de ChristenUnie, de SGP en de Partij voor de Dieren. Deze extra Statenvergadering staat gepland voor donderdag 20 december.

De Rechtbank van Utrecht heeft uitspraak gedaan in het conflict tussen de Provincie en de nieuwe eigenaar van het pand, projectontwikkelaar De Waal. Daarin is de Provincie veroordeeld tot een dwangsom van €66.000 per dag dat het oude Provinciehuis nog niet volledig gesaneerd is. Die dwangsom werkt met terugwerkende kracht vanaf 21 november, de dag dat het Provinciehuis schoon opgeleverd had moeten worden. Daarnaast moet de Provincie ook opdraaien voor de kosten van de sanering. Het Provinciehuis bleek veel zwaarder vervuild met asbest dan uit eerdere onderzoeken gebleken was. Al met al vreest de SP dat de kosten in de miljoenen zullen lopen.

Statenlid Ad Meijer: “het college heeft wel wat uit te leggen. Wij kregen alleen geruststellende geluiden te horen. Alles was onder controle en de rechter zou het gelijk van de provincie aantonen. Nu ligt er opeens een miljoenenclaim, en we zitten met een zwaar vervuild Provinciehuis. Wij willen graag meer horen over de achterstallige risico-inventarisaties en —evaluaties (RIE’s) van de afgelopen jaren. Als die op orde waren geweest, hadden we ons nooit zo laten inpakken door de volkomen falende onderzoeksbureaus die compleet onzinnige rapporten blijken te hebben geschreven.

Dat is ten dele voor rekening van eerdere colleges, maar de verantwoordelijkheid moet wel duidelijk boven tafel komen. Het gaat om zware bedreigingen voor de volksgezondheid en om een hoop geld, dus wij willen niet wachten tot de eerstvolgende Statenvergadering van februari. Wij willen snel duidelijkheid.”
Provincie:
Tag(s):