woensdag, 7. november 2012 - 12:27

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Jachthaven Wemeldinge

Wemeldinge

Op 7 november 2012 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in het geding tussen de Vereniging van Eigenaars (VvE) en de raad van de gemeente Kapelle over het bestemmingsplan Jachthaven Wemeldinge.

De acht ingebrachte argumenten/bezwaren van de VvE zijn ongegrond geklaard door de Raad van State.

Het plan strekt onder meer tot actualisering van de planologische regeling voor de jachthaven, bestaande uit een binnenhaven met in totaal 485 ligplaatsen, die ten oosten van het dorp Wemeldinge is gelegen. Met het plan wordt tevens beoogd de buitenhaven aan de noordzijde – binnen de omvang van de bestaande jachthaven – met maximaal 125 ligplaatsen te vergroten, zodat het totale aantal 610 ligplaatsen zal bedragen.

De ingebrachte argumenten/bezwaren van de VvE hadden betrekking op de onderwerpen milieueffectrapport, waardedaling van woningen, omgevingskwaliteit, externe veiligheid, parkeeroverlast, maatschappelijk belang, natuur, flora en fauna en brandveiligheid. De Raad van State heeft al deze acht ingebrachte argumenten/bezwaren ongegrond verklaard.
Provincie:
Tag(s):