woensdag, 3. oktober 2012 - 8:36

Veel gehoorschade bij uitgaan

Leiden

Van alle stappers heeft 93% last van het gehoor na een bezoek aan een discotheek of muziekevenement.

Een dag later heeft 38% nog steeds last van een piep, oorsuizen of verminderd gehoor. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat is
uitgevoerd in opdracht van de Nationale Hoorstichting.

Van mei 2011 tot en met mei 2012 vulden 130.000 respondenten tussen 18 en 35 jaar een dag na blootstelling aan muziek, online een vragenlijst in. De antwoorden schetsen een verontrustend beeld van het risicovolle gedrag en het gebrek aan bewustzijn onder stappers.

Volgens de Hoorstichting is het cruciaal dat de overheid zich actiever opstelt bij het terugdringen van gehoorschade, om aanzienlijke maatschappelijke kosten als gevolg van gehoorschade te voorkomen. Gehoorschade door muziek kan 100% voorkomen worden, mits stappers en muzieklocaties passende maatregelen nemen.
Provincie:
Tag(s):