woensdag, 12. december 2012 - 14:30

Weer tik op vingers Moszkowicz van tuchtcollege

Amsterdam

Advocaat Bram Moszkowicz is te ver gegaan met zijn uitspraken over een strafrechter in de Telegraaf eind 2011. Dat heeft de Raad van Discipline, het onafhankelijk tuchtcollege voor de advocatuur, woensdag beslist.

Waarschuwing
De tuchtrechter verklaarde de klacht van de Amsterdamse deken gegrond en legde aan Moszkowicz, die overigens zelf niet aanwezig was, de maatregel van waarschuwing op.

“van bovenaf volgestopt met opdrachten”
Het gaat om de klacht die op de zitting van 17 oktober jl. is behandeld. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, de wettelijk toezichthouder, klaagde over een uitspraak die Moszkowicz op 24 december 2011 deed in een interview met de Telegraaf.

Hij zei daar over de strafzaak tegen zijn cliënt Wilders:“Het was in meerdere opzichten een bijzondere strafzaak. Er waren onthutsende opmerkingen van rechters en het niveau van sommige advocaten van benadeelden was beschamend. Rechtbankvoorzitter Marcel van Oosten, die ik kende als een joviale man met humor, bleek te zijn veranderd in een krampachtige, humorloze magistraat. Hij was kennelijk van bovenaf volgestopt met opdrachten.”

Kritiek op rechter mag, maar zakelijk en onderbouwd
De Raad oordeelde woensdag dat de voor advocaten geldende regels zijn overtreden met die uitspraken, omdat ze: onnodig grievend waren voor de rechter in kwestie; en het vertrouwen van het publiek in de rechterlijke macht beschadigen zonder grond en zonder dat daarmee een redelijk doel zoals een cliëntbelang is gediend.

Ook advocaten hebben vrijheid van meningsuiting, maar net als voor iedereen zitten er grenzen aan die vrijheid. Het Europese Hof in Straatsburg heeft bepaald dat het optreden van advocaten in het openbaar discreet, eerlijk en waardig moet zijn.

Bovendien belooft elke advocaat in Nederland bij zijn beëdiging “eerbied voor de rechterlijke autoriteiten” te hebben. Eventuele kritiek op een rechter of op de rechterlijke macht moet goed onderbouwd en zakelijk zijn; er mag niet op de man gespeeld worden. Aan deze eisen was in dit geval niet voldaan. De grenzen zijn overigens ruimer als de advocaat de uitlatingen in het belang van zijn cliënt doet. Daarvan was hier echter geen sprake, zo vindt de Raad.

Maatregel: waarschuwing
Als de tuchtrechter een klacht gegrond vindt, kan hij een waarschuwing, berisping, schorsing van maximaal een jaar of schrapping van het tableau opleggen. Van deze vier maatregelen is de waarschuwing de lichtste.

Overigens is Moszkowicz bij beslissing van de Raad van 30 oktober jl. al geschrapt; heeft een waarschuwing dan nog wel zin? Ja, ten eerste is de schrapping nog niet onherroepelijk zolang het hoger beroep loopt. Ten tweede blijft iemand ook als hij geen advocaat meer is dus in dit geval: als de schrapping in hoger beroep zou worden bevestigd, tuchtrechtelijk verantwoordelijk voor wat hij als advocaat deed.
Provincie:
Tag(s):