woensdag, 26. september 2012 - 18:39

Zeeuwse openstelling Europees Visserij Fonds

Provincie Zeeland nodigt initiatiefnemers in de Zeeuwse visserijbranche uit om gebruik te maken van de mogelijkheden van het Europees Visserij Fonds (EVF). Tussen 1 oktober en 31 oktober kunnen namelijk nieuwe projecten worden ingediend die voor subsidie in aanmerking komen.

De projecten dienen innovatief te zijn en uit te gaan van economische verscheidenheid en samenwerking. Voorstellen moeten worden ingediend bij het digitale loket van de Dienst Regelingen, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Voordat een initiatiefnemer een officieel voorstel indient, kan hij laten toetsen of het idee of project aan de voorwaarden voldoet. Ook dat gebeurt door medewerkers van de Dienst Regelingen. Deze dienst legt alle voorstellen daarna voor aan de Lokale Visserij Groep Zeeland (LVGZ) voor een inhoudelijke beoordeling en prioritering. De LVGZ, bestaande uit vertegenwoordigers van visserijorganisaties, gemeenten en de toeristische sector, heeft een ontwikkelingsstrategie opgesteld die aangeeft op welke wijze en voor welke doelen de beschikbare middelen worden ingezet. Gedeputeerde Kees van Beveren van visserijzaken is tevens voorzitter van de LVGZ die de concrete projectvoorstellen beoordeelt.

Het EVF kent een aantal regelingen. Bij de hier bedoelde regeling ligt het accent op het bevorderen van de lokale werkgelegenheid in visserijregio's en op het versterken van de concurrentiekracht van de lokale economie. Netwerken en samenwerking zijn daarbij sleutelwoorden. Het ontwikkelen van nieuwe productiemethoden en nieuwe afzetmarkten, de promotie van visserijproducten en de versterking van de identiteit van vissersdorpen zijn voorbeelden van initiatieven die in aanmerking kunnen komen.

Zie voor meer informatie en het aanvraagformulier: http://www.hetlnvloket.nl/onderwerpen/visserij/dossiers/dossier/duurzame...
Provincie:
Tag(s):