donderdag, 28. juni 2012 - 14:15

Zorgen over de handhaving door de luchtvaartinspectie

Den Haag

De Nationale ombudsman uit in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen over de handhaving van Europese rechten van vliegtuigpassagiers door de Inspectie Infrastructuur en Milieu (I&M).

Uit cijfers van de inspectie blijkt dat de inspectie wel overtredingen van de Europese Verordening vaststelt, maar in de meeste gevallen de luchtvaartmaatschappijen niet opdraagt de overtredingen te compenseren. Terwijl dat wel de taak van de Inspectie is.

Daarnaast plaatst de ombudsman kanttekeningen bij de toegankelijkheid van de handhavingsprocedure voor de burger. Hij of zij moet verschillende (juridische) procedures doorlopen om zijn recht op compensatie te verwezenlijken. Ook verwijst de inspectie burgers standaard door naar de civiele rechter, nadat zij een overtreding heeft vastgesteld. De ombudsman vindt deze juridiserende werkwijze van de inspectie onwenselijk en vraagt de Tweede Kamer om hier aandacht aan te geven.
Provincie:
Tag(s):