dinsdag, 3. september 2013 - 9:37 Update: 03-07-2014 0:52

Daklozen van buiten de regio door opvang de deur gewezen

Foto van dakloos zwerver | fbf
Foto: fbf
Utrecht

Dakloze mensen kunnen niet altijd in de opvang terecht doordat gemeenten en opvanginstellingen streng omgaan met regiobinding. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut waarbij mensen met ervaring met dakloosheid zich als 'mystery guest' aanmeldden bij de opvang.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil een hardere afspraak over de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. Om de toegang te verbeteren, roept de staatssecretaris wethouders van de centrumgemeenten op een convenant te sluiten. Van Rijn schrijft aan de Tweede Kamer dat met de ‘Handreiking landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang’ te vrijblijvend wordt omgegaan. ‘Over de principes van regiobinding en landelijke opvang is iedereen het eens, maar in de praktijk moet het echt beter’, aldus de staatssecretaris.

Opvang wettelijke verplichting

Momenteel is het gebruik van regiobinding - zonder geweld te doen aan het landelijke karakter van de opvang - opgenomen in die handreiking. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om iedereen op te vangen die daar recht op heeft, ook personen die geen binding hebben met een bepaalde regio.

Resultaten onderzoek Trimbos instituut

Van Rijn reageert met deze oproep op de resultaten van het Trimbos instituut, dat op verzoek van de bewindspersoon onderzoek heeft gedaan naar de landelijke toegankelijkheid van de opvang. Voor het onderzoek is onder meer gebruik gemaakt van mystery guests. Van Rijn laat weten het onderzoek volgend jaar sowieso te herhalen.