zondag, 25. augustus 2013 - 21:04 Update: 03-07-2014 0:53

Invasie van bladhaantjes in het Overijsselse Tuk

Foto van maïsveld | fbf
Foto: fbf

In het Overijsselse Tuk is sprake van een ware invasie van bladhaantjes.

De rood met blauwe kevertjes die leven van vooral onkruiden zijn in zeer grote aantallen neergestreken binnen de bebouwde kom en bedekken grote delen van muren, paden en deuren en kruipen ook naar binnen. Het is bekend dat bladhaantjes massaal kunnen voorkomen, maar de aantallen in Tuk zijn zeer extreem, zo meldt Natuurbericht.nl De zwermen bladhaantjes in Tuk komen waarschijnlijk uit de naast de huizen gelegen maïsvelden. Op de bijgevoegde foto’s is te zien met welke aantallen ze op muren en paden zitten. Theodoor Heijerman van Wageningen University heeft vastgesteld dat het gaat om het tweekleurig zuringhaantje. Daarnaast komt in mindere mate ook het groen zuringhaantje voor.

Provincie: