vrijdag, 27. september 2013 - 13:21 Update: 03-07-2014 0:51

IPCC-rapport houdt de mens verantwoordelijk voor globale opwarming

Foto van schoorsteen uitstoot CO2 zon | Archief EHF
Foto: Archief EHF
De Bilt

De mens is voor het grootste gedeelte verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Dat is de conclusie van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in zijn nieuwste rapport dat vrijdag is verschenen.

‘In de afgelopen 130 jaar is het wereldwijd 0,9 graden warmer geworden en de zeespiegel is sinds het begin van de 20e eeuw met 20 cm gestegen. De opwarming van de aarde gaat niet in een constant tempo maar is aan schommelingen onderhevig’, meldt het KNMI vrijdag naar aanleiding van het rapport.

’Na een versnelling aan het eind van de vorige eeuw verliep de opwarming de afgelopen vijftien jaar langzamer. Deze eeuw stijgt de gemiddelde temperatuur verder. Afhankelijk van de stijging van CO2 in de atmosfeer gaat het om een stijging van 0,3 tot 4,8 graden van het einde van de 20e eeuw tot het einde van de 21e eeuw’, aldus het KNMI. 

Het IPCC van de Verenigde Naties bevestigt hiermee de invloed van de mens op het klimaat door de uitstoot van broeikasgassen. Deze conclusies staan in het eerste deel van het vijfde Assessment Report van het IPCC dat op 26 september in Stockholm door wetenschappers en beleidsmakers formeel is aanvaard.

Opwarming zet door
De mondiale temperatuur aan het aardoppervlak is tussen 1880 en 2012 met 0,85 graden Celsius gestegen. Er is nauwelijks twijfel dat de klimaatverandering van de afgelopen zestig jaar grotendeels het gevolg is van door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen. 

Het IPCC schat in dat rond 2025 de gemiddelde temperatuur 0,3 tot 0,7 graden hoger is dan aan het einde van de 20e eeuw. Afhankelijk van de CO2 -concentratie kan de toename over de hele eeuw 0,3 tot 4,8 graden zijn. 

Betekenis voor Nederland
Het staat vast dat de temperatuur in Nederland harder is gestegen dan het wereldwijde gemiddelde. De toekomstprojecties voor de temperatuur in Nederland liggen ook hoger dan de wereldwijde projecties. De neerslag zal vermoedelijk toenemen. De projecties voor de zeespiegelstijging liggen voor Nederland dichtbij het wereldgemiddelde.