woensdag, 19. juni 2013 - 15:03 Update: 03-07-2014 0:56

Maximaal 6 miljard bezuinigen in 2014, ook bij verdere verslechtering

Maximaal 6 miljard bezuinigen in 2014, ook bij verdere verslechtering
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Minister van Financiën Dijsselbloem heeft woensdag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er in 2014 voor 6 miljard extra zal worden bezuinigd.

Daarmee volgt het kabinet, gegeven de recente economische ontwikkelingen en de wens van het kabinet om de overheidsfinanciën op orde te brengen, de aanbeveling van de Europese Commissie om het begrotingstekort (EMU-tekort) terug te dringen. 

Bij de besluitvorming in augustus zullen de aanvullende maatregelen van netto 6 miljard euro worden gespecificeerd. Het kabinet is op dit moment in onderhandeling met de fracties in de kamer om de juiste invulling van de bezuinigingen te bepalen.

Niet meer dan 6 miljard
Gegeven de uitspraken van de Europese Commissie gaat het kabinet ervan uit dat er dan ook maximaal 6 miljard extra moet worden bezuinigd, ook bij economisch verslechterende omstandigheden.

Tijdens zijn bezoek aan Nederland op 11 juni jongstleden heeft Commissaris Rehn bevestigd dat de Europese Commissie van Nederland een ‘effective fiscal effort’ verwacht ter grootte van deze 6 miljard euro structureel in de begroting van 2014 en verder.