woensdag, 9. oktober 2013 - 21:14 Update: 03-07-2014 0:51

Oud-directeur WSG ontloopt claim van 9 miljoen

Foto van dossiermappen | MV
Foto: Archief FBF.nl
Foto van dossiermappen | MV
Foto: Archief FBF.nl
Roosendaal

De oud-directeur van Woningcorporatie WSG Peter Span hoeft geen schadeclaim van 9 miljoen euro te betalen aan WSG.

WSG eiste een schadevergoeding van ruim 9 miljoen euro omdat zij vindt dat Span zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. De rechtbank heeft geen inhoudelijk oordeel gegeven maar een juridische benadering gekozen. De rechtbank heeft de vordering van WSG afgewezen omdat WSG – de voormalige Raad van Commissarissen - in april 2011 een beëindigingsovereenkomst met Span had gesloten voordat alle feiten en omstandigheden van mogelijk onbehoorlijk bestuur bekend waren. In de overeenkomst was vastgelegd dat Span finale kwijting verleend werd. Verder stonden er afspraken in over onder meer de opbouw en de hoogte van de beëindigingsvergoeding.

WSG zegt in een verklaring dat ''blijft dat sprake is van onbehoorlijk bestuur en blijft van mening dat degene die verantwoordelijk is, ook verantwoordelijk moet worden gehouden. Daarnaast had WSG gehoopt dat de rechtbank het maatschappelijk belang zwaarder zou laten wegen dan de strikt juridische argumenten die hij nu aandraagt om de vordering af te wijzen. WSG sluit het instellen van hoger beroep dan ook zeker niet uit''.