donderdag, 28. maart 2013 - 10:10 Update: 03-07-2014 1:01

Politici vorig jaar 113 keer bedreigd

Politici vorig jaar 113 keer bedreigd
Foto: Archief FBF.nl

Den Haag - Het Team Bedreigde Politici (TBP) kreeg in 2012 in totaal 264 meldingen van bedreigingen binnen. In 151 van de 264 meldingen oordeelde het Openbaar Ministerie dat er geen sprake was van een strafbare bedreiging.

In de overige 113 gevallen besloot het Openbaar Ministerie dat er wel sprake was van een strafbare bedreiging en deden de politici vervolgens aangifte. Er is bijvoorbeeld sprake van een strafbare bedreiging wanneer er gedreigd wordt met een misdrijf gericht tegen het leven of met zware mishandeling. In 2011 werden er 107 aangiftes van bedreiging gedaan. De hoeveelheid aangiftes in 2012 is dus nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Van de 113 strafbare bedreigingen in 2012 zijn er inmiddels 22 opgelost, zijn er nog 55 in onderzoek, werden 6 zaken geseponeerd en werd in 30 zaken geen verdachte getraceerd. In het laatste kwartaal van het jaar was er sprake van een piek in het aantal aangiftes. Deze is te verklaren in het kader van de landelijke verkiezingen in september. Het feit dat veel aangiftes pas laat in het jaar binnenkwamen, is de reden dat er nu nog 55 strafbare bedreigingen in onderzoek zijn. Het merendeel van de bedreigingen werd, evenals het voorgaande jaar, door minderjarigen gepleegd. Politie Den Haag en het OM Den Haag hebben zestien zaken overgedragen aan andere politieregio's. Dat gebeurt alleen als blijkt dat de verdachte in die betreffende politieregio woont. Deze politieregio neemt dan vervolgens een verhoor af van de verdachte en stuurt het proces-verbaal naar het OM van de regio voor verdere afhandeling. Veruit de meeste bedreigingen tegen politici worden per e-mail verstuurd. Daarnaast worden ook veel bedreigingen via Twitter geuit. Het komt ook voor dat politici bedreigd worden op bijvoorbeeld Facebook of YouTube. Ook wordt nog steeds aangifte gedaan naar aanleiding van dreigbrieven en telefonische bedreigingen.
Provincie: