woensdag, 27. februari 2013 - 16:37 Update: 03-07-2014 1:02

'Protocol nodig om stervend damhert uit lijden te verlossen'

'Protocol nodig om stervend damhert uit lijden te verlossen'

Amsterdam - De Partij voor de Dieren Amsterdam wil dat er een goed protocol wordt ontwikkeld waarin is vastgelegd wanneer er in de Amsterdamse Waterleiding Duinen wordt ingegrepen bij een stervend damhert dat ondraaglijk lijdt.

Van Lammeren: “De Partij voor de Dieren vindt dat zo min mogelijk moet worden ingegrepen in natuurlijke populaties en processen. Wanneer een in het wild levend dier echter in ernstige nood raakt in omstandigheden waar tussenkomst van de mens redding of verlichting kan brengen in het belang van het dier, bepleit de Partij voor de Dieren ingrijpen vanuit de wettelijke zorgplicht en uit oogpunt van mededogen. Een protocol kan daarbij helpen.“ Ingrijpen is gewenst als dat in het belang van het dier verlichting brengt, maar niet als het alleen maar meer stress veroorzaakt. Een protocol kan helpen bij de uitvoering van dit beleid. Dieren mogen alleen door professionals in opdracht van de overheid uit hun lijden worden verlost. Het is noodzakelijk dat overleden dieren in het ecosysteem blijven, zodat andere planten en dieren hier weer van kunnen leven. De Partij voor de Dieren pleit nadrukkelijk voor het verbinden van de natuurgebieden in Nederland zodat de dieren meer migratiemogelijkheden en een groter leefgebied krijgen. De Partij voor de Dieren wil niet dat er bijgevoerd wordt. Bijvoeren lijkt diervriendelijk, maar is het in werkelijkheid niet. Bijvoeren creëert onrust in de kudde en dieren die eraan gewend raken, worden minder zelfredzaam. Het belangrijkste probleem van bijvoeren is dat het voedsel niet bij de zwakke dieren terechtkomt. Wilde grazers leven in kuddes met een sterke hiërarchie en de sterke dieren zullen het voedsel opeisen ten koste van de zwakkeren. Daarnaast wordt door het bijvoeren het natuurlijke mechanisme tussen vet en vruchtbaarheid verstoord, dat essentieel is voor de populatieomvang. Door het bijvoeren komen er meer jongen dan het gebied aankan, waardoor het probleem nog groter wordt. De dieren die nu zogenaamd geholpen worden, vallen dan volgend jaar ten prooi aan de jagerslobby die onder het mom van ‘populatiebeheer’ voor de lol talloze dieren wil doodschieten. Van Lammeren: “De Waterleidingduinen moeten vrij blijven van hobbyisten met geweren. De natuur kan heel goed bepalen hoeveel ze te bieden heeft aan damherten en de populatie zal zich vanzelf, zonder afschot, stabiliseren, zoals eerder ook bij de reeën gebeurde. Ook toen dreigden de jagers met rampscenario’s als zouden badgasten nog slechts over reeën klauterend het strand kunnen bereiken, ook daar bleek de natuur een stabiele oplossing te kunnen leveren zonder menselijke tussenkomst.”
Provincie: