maandag, 18. november 2013 - 13:08 Update: 03-07-2014 0:48

Schenking van 153 werken voor Stedelijk Museum en Groninger Museum

Foto van werk van H.N. Werkman | Stedelijk Museum
Foto: Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum en het Groninger museum krijgen samen in totaal 153 werken geschonken van de Stichting H.N. Werkman. Dit heeft de stichting, die zal worden opgeheven, maandag bekendgemaakt.

Het Stedelijk Museum ontvangt uit handen van Prof. Dr. Geert H. Blijham, de huidige voorzitter van de stichting, 94 werken, terwijl 59 werken naar het Groninger Museum gaan. Namens het Stedelijk Museum zal op donderdag 21 november algemeen directeur Karin van Gilst de schenking in ontvangst nemen, namens het Groninger Museum directeur Andreas Blühm.

De in 1962 opgerichte stichting wordt nu opgeheven omdat aan het doel, het bekend maken van het oeuvre van Werkman door middel van het uitbrengen van een oeuvrecatalogus, is voldaan. De kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) had een kleine drukkerij in Groningen en was lid van de Groninger schildersvereniging De Ploeg. Behalve dat hij deelnam aan activiteiten en exposities, verzorgde hij het drukwerk voor De Ploeg, waaronder affiches, uitnodigingen en catalogi.

In 1921-22 gaf hij het Blad voor Kunst uit, en later The Next Call. Tijdens de oorlog verzorgde Werkman voor de clandestiene uitgeverij De Blauwe Schuit verschillende uitgaven die in bedekte termen kritiek leverden op het nazi-bewind. De teksten werden door Werkman voorzien van prachtige kleurrijke ‘druksels’. Uit die tijd stamt ook een van zijn bekendste werken, een dubbele serie van tien druksels getiteld: Chassidische Legenden I en II.

Kort voor de bevrijding kwam aan Werkmans leven een abrupt einde: in maart 1945 werd hij door de Sicherheitsdienst gearresteerd en op 10 april samen met negen anderen gefusilleerd, nog geen week voor de bevrijding van Groningen.