woensdag, 19. februari 2014 - 8:01 Update: 03-07-2014 0:42

Coffeeshopgemeenten hebben vooral behoefte aan lokaal maatwerk

Foto van drugs joint roken | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Ondanks het landelijk verbod op verkoop van wiet aan buitenlanders, kunnen buitenlanders in 85 procent van de coffeeshops nog steeds wiet kopen.

Uit een rapport van onderzoekster Nicole Maalsté van de universiteit van Tilburg blijkt dat het merendeel van de gemeenten niet of nauwelijks controleert op het zogenoemde ingezetenencriterium, zo schrijft de NOS woensdag,

In slechts 23 van de 103 coffeeshopgemeenten, en dan vooral in het zuiden van het land, wordt de verkoop van wiet aan buitenlanders daadwerkelijk gecontroleerd. 34 gemeenten hebben helemaal niets opgenomen over de verkoop aan buitenlanders in hun lokale coffeeshopbeleid. Van de 69 gemeenten die dat wel deden, controleren er 46 niet. Omdat de verkoop van softdrugs aan buitenlanders niet leidt tot overlast en er in een aantal gemeenten zoals Amersfoort nauwelijks buitenlanders komen, controleren de gemeenten de maatregel nauwelijks. En uit het onderzoek is gebleken dat in de gemeenten die wel controleren op verkoop van softdrugs aan buitenlanders, tot nu toe zeven keer een overtreding is geconstateerd.

In het rapport laten de coffeeshopgemeenten weten dat ze vooral behoefte hebben aan 'lokaal maatwerk', wat in de landelijke richtlijn als het ingezetenencriterium niet tot uiting komt. Veel gemeenten met coffeeshops willen ook experimenteren met gereguleerde wietteelt om de 'achterdeurproblematiek' aan te pakken. Coffeeshops mogen nu wel onder voorwaarden softdrugs verkopen, maar de inkoop is officieel nog verboden.

Provincie: