woensdag, 18. juni 2014 - 9:30 Update: 03-07-2014 0:34

Dekker gaat hard optreden tegen slechtpresterende Evangelische basisscholen

Foto van kind voor het schoolbord | Archief FBF.nl
Foto: Archief FBF.nl
Den Haag

Uit een zeer kritisch rapport van de Inspectie van Onderwijs bleek in maart dit jaar dat de Evangelische scholen het niet goed doen.

Het bestuur van de stichting Evangelische scholen (sVES)  had daarop aangegeven dat het op zou stappen, maar dat is niet gebeurd. Afgesproken was dat de scholen of zouden worden overgedragen aan andere besturen of, als dat niet zou lukken, leerlingen op andere scholen zouden worden geplaatst. Staatssecretaris Dekker wil nu gaan ingrijpen bij deze Evangelische basisscholen, zo heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens hem voldoen de scholen van de Stichting voor Evangelische Scholen Nog steeds niet aan de kwaliteitseisen van de Inspectie en is er ook geen zicht op dat de scholen snel aan een ander bestuur worden overgedragen. Dit schrijft de NOS woensdag.

Volgens Dekker zal één school in Den Haag inderdaad aan een ander schoolbestuur worden overgedragen. Eén andere school in Tilburg krijgt geen geld meer, omdat die niet meer aan de stichtingsnorm voldoet en Dekker vindt dat voor vier andere scholen het bestuur geen oplossing heeft gevonden die zorgt voor kwalitatief goed onderwijs.

Aanwijzing

Het bestuur krijgt van de staatssecretaris nu een zogenoemde aanwijzing. Dat betekent dat het bestuur ervoor moet zorgen dat leerlingen van scholen die volgens de inspectie zwak zijn, per 1 augustus onderwijs moeten volgen op een school van een ander bestuur. Als die aanwijzing niet wordt opgevolgd, krijgen de scholen veel minder geld. Het instrument van de aanwijzing is nog niet eerder gebruikt. Het is een nieuwe methode om in te grijpen bij falende scholen.

Het bestuur van de stichting had aangegeven dat het meer tijd nodig had om tot een overdracht  van scholen te komen. Maar daarbij werd geen tijdslimiet aangegeven. Dekker vindt dat deze situatie bij kinderen, ouders en personeel leidt tot onzekerheid over de toekomst.  Hij heeft hulp aangeboden, maar volgens de staatssecretaris maakt het bestuur daar geen gebruik van. Daarom heeft hij nu besloten om in te grijpen.


 

 

Provincie: