woensdag, 26. maart 2014 - 17:47 Update: 03-07-2014 0:39

Gelderse Staten distantiëren zich van uitspraken Wilders

Foto van Provinciale Staten | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Arnhem

In Gelderland heeft Provinciale Staten woensdag met een ruime meerderheid voor een motie gestemd die de uitspraken van Wilders op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen vorige week veroordeelt.

PVV-fractie verlaat Statenzaal
Toen het debat begon, verliet de PVV-fractie de Statenzaal nadat fractievoorzitter Faber zei dat het niet aan de Staten is om een oordeel te vellen, maar aan de kiezer en de rechter. Verschillende partijen betreurden dat de PVV de zaal verliet. Ook Gedeputeerde Staten steunden de strekking van de motie, waarin onder andere te lezen is dat ‘wat Wilders heeft gezegd over Marokkaanse mede(Neder)landers en waar de Gelderse PVV leden zich achter scharen, kwaadaardig is’.

Commissaris van de Koning
Bij aanvang van de vergadering zei ook commissaris van de Koning Cornielje bezorgd te zijn over de grens van ‘het betamelijke en het onbetamelijke’. Ook sprak hij zijn waardering uit voor het besluit van Daniël ter Haar om de PVV-fractie te verlaten, omdat Ter Haar zich niet meer kan vinden in de standpunten van zijn partij.