vrijdag, 14. februari 2014 - 8:39 Update: 03-07-2014 0:42

Leger leidt 15 hackers op

Foto van hackers achter de computer | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Defensie gaat 15 hackers opleiden om cyber-aanvallen te kunnen uitvoeren. Dit heeft Defensie bekendgemaakt.

De inspanningen van Defensie tegen digitale dreigingen stonden donderdag centraal tijdens het 2e Defensie Cyber Symposium. De betrokkenen bij Defensie en andere partners werden op de Koninklijke Militaire Academie te Breda bijgepraat over de uitbreiding van Defensie’s cybercapaciteiten.

Aanvallen en verdedigen
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp benadrukte het belang van de versnelde oprichting, 2014 in plaats van 2015, van het Defensie Cyber Commando: “We kunnen alleen winnen als we anticiperen op de veranderingen om ons heen”.

Als we wachten tot de veranderingen hebben plaatsgevonden, kunnen we nooit succesvol zijn! Daarom maken we de krijgsmacht nu cyberproof. Dit betekent dat je in staat bent jezelf te verdedigen. Het betekent ook dat je het initiatief kan nemen om zo anderen via cyber te beïnvloeden en zo nodig aan te vallen””, aldus Middendorp.

Digitale slagkracht
Het cybercommando wordt dus opgericht zodat de krijgsmacht, net als in de domeinen van oorlogsvoering, land, lucht en water, ook in cyberspace krachtig kan optreden.

De deelnemers hoorden donderdag hoe het staat met de uitvoering van de Defensie Cyber Strategie. Deze strategie, in juni 2012 gelanceerd door toenmalig minister Hans Hillen, geeft richting, samenhang en focus aan de ontwikkeling van militaire slagkracht in het digitale domein.

Ook kwamen actuele vraagstukken ter sprake, zoals de vraag hoe Defensie aan de benodigde kennis komt. De inzet van gespecialiseerde reservisten wordt als een oplossing gezien.

Defensietaken
Sprekers als Bert van Delden, voormalig Voorzitter College van Toezicht op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten en Lodewijk van Zwieten, Landelijk Officier van Justitie Cybercriminaliteit spraken onder meer over de 4 taken die bij Defensie liggen.

KMar
Dit zijn bescherming, inlichtingen, militaire operaties en rechtshandhaving. De eerste 3 volgen uit de Defensie Cyber Strategie. De 4e taak volgt uit de Nationale Cyber Security Strategieën. Bij het bestrijden van cybercriminaliteit is ook de Koninklijke Marechaussee betrokken.

Categorie: