vrijdag, 9. mei 2014 - 11:18 Update: 03-07-2014 0:36

Minder overtredingen resten gewasbeschermingsmiddelen groente en fruit

Minder overtredingen resten gewasbeschermingsmiddelen groente en fruit
Foto: Archief FBF.nl
Minder overtredingen resten gewasbeschermingsmiddelen groente en fruit
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Bij de ruim 8000 monsters die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tussen januari 2012 en december 2013 nam op de aanwezigheid van resten gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit, werd in 42 gevallen een gezondheidsnorm (ARfD) overschreden.

Tussen juli 2011 en juni 2013 waren dit er nog 62. Dit laat zien dat het strenge EU-beleid haar vruchten afwerpt, constateert de NVWA naar aanleiding van haar meerjarenrapportage ‘Residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit’ 2012- 2013. 

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 99% van het fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen. In die gevallen waarbij resten van gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen, is de hoeveelheid zo laag dat de effecten op de gezondheid bijna altijd verwaarloosbaar zijn. 

De meeste overschrijdingen komen van buiten de Europese Unie, zoals Zuidoost-Azië, China, Kenia, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Dankzij strengere controles gaan ook deze landen steeds meer aan de strenge EU-eisen voldoen.