vrijdag, 28. maart 2014 - 21:41 Update: 03-07-2014 0:39

NIP-test vergoed voor zwangere vrouwen met verhoogd risico

foto van zwangere vrouw | fbf archief
Foto: fbf archief
Den Haag

De nieuwe NIP-test (Niet Invasieve Prenatale Test) gaat per 1 april vergoed worden. Dit heeft Minister Schippers volgens de NOS gezegd.

De test is bedoeld voor vrouwen die een verhoogd risico hebben op een kind met het syndroom van Down. Ook chromosoomafwijkingen als Patau en Edwards kunnen hiermee vroegtijdig ontdekt worden. 

Momenteel kunnen vrouwen de test alleen doen als zij de vlokkentest of vruchtwaterpunctie hebben gehad. Voordeel van de NIP-test is dat er geen kans is op een miskraam. 

De test zal alleen vergoed worden als er een verhoogd risico is vastgesteld. Dit kan door een combinatie van een bloedtest en een nekplooimeting door middel van een echo. Dit wordt vanaf nu als eerste screening ingezet.