dinsdag, 7. oktober 2014 - 20:08 Update: 07-10-2014 20:57

Rekenkamer:gasbaten hadden in fonds 85 miljard meer opgebracht

Rekenkamer:gasbaten hadden in fonds 85 miljard meer opgebracht
Foto: Archief EHF
Den Haag

Wanneer de Nederlandse Staat vanaf 1960 de opbrengsten van de aardgasbaten in een fonds had gestort dan zou dat, naast de 265 miljard euro die het heeft opgebracht, nog eens 85 miljard euro meer hebben opgebracht. Dit blijkt uit berekeningen die de Algemene Rekenkamer dinsdag heeft gepresenteerd.

Wanneer Nederland in 1960 voor deze strategie had gekozen zou er nu bijna €350 miljard in het fonds zitten en zou dit jaar €13 miljard beschikbaar komen voor de Rijksbegroting. Daar staat tegenover dat er in dat geval sinds 1960 circa 60 miljard minder aan aardgasbaten beschikbaar was geweest voor de Rijksbegroting.

Sinds 1960 heeft het aardgas de Staat €265 miljard opgeleverd. Het grootste gedeelte van dit geld is uitgegeven via de algemene middelen waardoor geen rechtstreekse relatie is te leggen met uitgaven. Met één uitzondering: tussen 1996 en 2010 werd een deel van de baten, € 26 miljard, via het Fonds Economische Structuurversterking (een verdeelfonds) uitgegeven aan infrastructuurprojecten, waaronder wegen, spoor en natuur. 

Categorie:
Provincie: