woensdag, 29. januari 2014 - 8:02 Update: 03-07-2014 0:43

Sociale partners bang voor gigantische stijging van ziektekostenpremie

Sociale partners bang voor gigantische stijging van ziektekostenpremie
Sociale partners bang voor gigantische stijging van ziektekostenpremie
Amsterdam

De sociale partners waarschuwen in een brief van de Stichting van de Arbeid voor de schadelijke gevolgen van de nieuwe financieringsstructuur voor de langdurige zorg.

Ton Heerts, voorzitter FNV: “Dit is slecht voor de koopkracht van mensen en kost ons echte banen. Dit is geen goed plan.” Zo onderstreept ook CNV voorzitter Limmen: "In sommige sectoren staan werknemers al jaren op de nullijn en zo gaan werknemers er in één klap honderden euro's op achteruit."

Heerts: "De gevolgen van deze plannen zijn op langere zeer schadelijk voor zowel de werkgelegenheid als voor mensen.” Het kabinet wil bijna 5 miljard euro aan langdurige zorg overhevelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Zorgverzekeringswet. Heerts: “Dat betekent dat we minder naar draagkracht gaan betalen. De vaste premies stijgen met 200 euro en het eigen risico gaat over de 400 euro."

Limmen: "De werkgeverslasten gaan ook nog eens omhoog en dat kan banen kosten. Nu wordt de langdurige zorg naar draagkracht door werknemers gefinancierd, als dit wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet is dat niet meer zo. Dan moeten mensen met lagere inkomens een groter deel betalen. Dat is niet solidair en dat moeten we niet laten gebeuren."

Werknemers- en werkgeversorganisaties bepleiten een structurele oplossing en willen langdurige zorg uit de algemene middelen blijven betalen. Heerts: “Dat kan ook, de Zorgverzekeringswet kent al een rijksbijdrage en die hogen we op. Het kabinet is daarover onduidelijk en wil dat slechts voor een deel en dan tijdelijk. Dat is geen structurele oplossing.”

Het kabinet heeft een paar honderd miljoen uitgetrokken om mensen te compenseren voor de plannen door hen een iets hogere zorgtoeslag te beloven. Heerts: “Dat is niet erg geloofwaardig als je bedenkt dat er deze jaren bijna 2 miljard op de zorgtoeslag wordt bezuinigd.”

Provincie: