vrijdag, 26. september 2014 - 14:22 Update: 26-09-2014 21:41

TBC treft 5 bewoners AZC Overloon

Open TBC bij 5 bewoners AZC Overloon
Foto: Archief EHF
Overloon

Bij een vijftal volwassen bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) Overloon in Noord-Brabant is recent open longtuberculose (TBC) vastgesteld. Dit meldt de gemeente Boxmeer vrijdag.

De betrokken bewoners zijn direct geïsoleerd en gestart met een medicijnkuur. Het is bekend met welke personen betrokkenen contact hebben gehad. Zoals gebruikelijk is de GGD Hart voor Brabant gestart met een contactonderzoek. TBC onder vluchtelingen is niet ongebruikelijk. Mensen hebben vaak een barre tocht achter de rug. De weerstand kan ernstig verminderd zijn, waardoor besmetting met TBC tot ziekte kan leiden.

Het contactonderzoek gaat volgens het zogenaamde ringprincipe. In de eerste ring onderzoekt de GGD de personen die intensief contact met de bewoners hebben gehad. Afhankelijk van de resultaten wordt het onderzoek uitgebreid met de minder intensieve contacten, de tweede ring. Tot nu toe is daar in Overloon nog geen aanleiding voor gevonden. De GGD bekijkt voortdurend of er meer mensen onderzocht moeten worden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer heeft met de GGD besproken of aanvullende maatregelen noodzakelijk of gewenst zijn, bijvoorbeeld voor schoolgaande kinderen. Dit is niet het geval. Mensen die risico lopen op besmetting zijn in het contactonderzoek meegenomen.

Onderzoek
Het onderzoek vindt in dit geval eerst plaats bij bewoners, medewerkers en eventuele vrijwilligers van het AZC met wie in de afgelopen periode intensief contact is geweest. Het onderzoek bestaat bij hen uit een röntgenfoto van de longen en een Mantoux-test (een prikje in de onderarm, dat drie tot vijf dagen later wordt afgelezen). Alle personen die voor onderzoek in aanmerking komen, krijgen hierover persoonlijk bericht.

Voorlichting
De GGD heeft voorlichting gegeven aan de betrokken medebewoners, medewerkers en vrijwilligers van het centrum. Op 18 oktober a.s. vindt op het AZC een open dag plaats waar u kunt kennis maken met het leven in een AZC. De GGD zal die dag aanwezig zijn om uw vragen over tuberculose of andere infectieziekten te beantwoorden.

Tuberculose
Tuberculose is een infectieziekte. De bacterie is overdraagbaar als iemand met open longtuberculose de bacterie uithoest en een ander de bacterie direct inademt. De kans is dan 5% dat deze persoon de ziekte tuberculose, binnen twee jaar, krijgt. In een grote ruimte is overdracht op deze manier nagenoeg onmogelijk, in de buitenlucht is de kans op overdracht nihil.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):
tbc, azc