zaterdag, 29. november 2014 - 10:14 Update: 29-11-2014 16:40

Veel mis in verpleeg- of verzorgingshuis

Regelmatig te weinig personeel in het verpleeghuis voor goede zorg
Foto: fbf archief
Amsterdam

Uit een grote enquête van Abvakabo FNV onder ongeveer 3800 zorgverleners, werkzaam in een verpleeg- of verzorgingshuis, blijkt dat driekwart van de zorgverleners regelmatig te maken heeft met te weinig personeel op de werkvloer. Regelmatig betekent dagelijks (33%) of wekelijks (41%).

Afgelopen weken is er opnieuw veel discussie ontstaan over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Nederland. Zorgmedewerkers, georganiseerd in Abvakabo FNV, maken zich hier al veel langer zorgen over en op zaterdag 8 november kwamen daarom 3000 zorgverleners naar Den Haag om te demonstreren voor betere zorg en tegen de Wet Langdurige Zorg waar komende week in de Eerste Kamer over wordt gestemd.

Uit de enquête blijkt verder dat 51% van de zorgverleners dagelijks te weinig tijd heeft voor de bewoners. Nog eens 30% geeft aan wekelijks te weinig tijd te hebben voor de bewoners. Deze hoge werkdruk leidt tot zware arbeidsomstandigheden voor het personeel, maar ook tot slechte zorg.

Ruim een kwart van de zorgverleners geeft aan dat ondervoeding en/of uitdroging bij ouderen voorkomt als gevolg van de hoge werkdruk. Zo een 70% geeft aan dat er fouten worden gemaakt met het uitdelen van medicijnen. Daarnaast stelt meer dan de helft van de zorgverleners dat het regelmatig voorkomt dat ouderen langdurig (in ieder geval meer dan een uur) zonder professioneel toezicht zitten.

Zorgverleners houden hun hart vast over de nog verdere bezuinigingen op de zorg. Maar liefst 98% zegt dat bij nog verdere bezuinigingen het verlenen van goede zorg simpelweg niet meer mogelijk is.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):