maandag, 11. augustus 2014 - 12:16

Wetterskip Fryslân pakt kaden rond Gaastmeer aan

Wetterskip Fryslân, najaarsstorm 2013
Foto: Wetterskip Fryslân
Leeuwarden

Wetterskip Fryslân start 11 augustus met de aanpak van kaden ten zuiden van Oudega, rondom Gaastmeer en ten westen van Heeg.

Een deel van deze waterkeringen voldoet niet aan de nieuwste veiligheidsnormen en wordt daarom
verbeterd. ‘Met het herstellen en ophogen van de kaden is het gebied beter beschermd tegen overstromingen’, aldus Roel de Jong, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân. De werkzaamheden aan het integrale oever- en kadeproject Gaastmeer e.o. vinden plaats aan de Idzegeasterpoel, de Skûtelpoel, het Ringwiel, de oostzijde van de Flakke Brekken, de zuidzijde van de Aldegeaster Brekken en de noordzijde van de
Hegemer Mar. ‘Het is een zeer omvangrijk project. We verbeteren niet alleen bijna 27 kilometer aan kaden op verschillende plekken in het gebied, maar leggen ook 0,8 hectare aan natuurvriendelijke oevers aan’, zegt De Jong. Dit laatste doet het waterschap door een gesloten palenrij te plaatsen en het deels achteruit leggen van  de kade. ‘Hiermee ontstaan natte oevers met onder andere ruimte voor vissen om te schuilen en te paaien.

Verder werken we samen met de provincie Fryslân aan de aanleg van de elektrische vaarroute Oudega-Heeg, een onderdeel van het Friese Merenproject. Tot slot leggen we een aantal visvoorzieningen in het gebied aan in samenwerking met Sportvisserij Fryslân.’

Planning
Aannemer De Waard gaat fasegewijs te werk in het gebied. De uitvoering van het project duurt ongeveer een jaar. De aanpak van de oevers en kaden begint bij De Burd en de Rigedyk. De verdere planning is afhankelijk van de voortgang en de weersomstandigheden. Eigenaren en/of gebruikers van een perceel of erf waar
werkzaamheden worden uitgevoerd, krijgen voorafgaand persoonlijk bericht.

Om zwakke of te lage kaden op de juiste hoogte te kunnen brengen, moet er grond van elders worden aangevoerd. Wetterskip Fryslân en aannemer De Waard willen de overlast van grondtransporten zoveel mogelijk beperken. De vrachtauto’s rijden daarom een vaste route, waarbij de bebouwde kom wordt vermeden.

Fotobijschrift: Wetterskip Fryslân wil met de aanpak van de kaden voorkomen dat er wateroverlast in het gebied ontstaat, zoals dat bij de najaarsstorm in 2013 het gevalwas. Foto: Wetterskip Fryslân.

Provincie:
Tag(s):