zondag, 2. november 2014 - 14:32 Update: 03-11-2014 15:40

Zorgverzekeraars moeten opbouw zorgpremie inzichtelijk maken

Schippers en zorgverzekeraars werken aan inzichtelijke zorgpremie
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2015 krijgen verzekerden te zien welke verschillende elementen een rol spelen bij het vaststellen van de nominale zorgpremie. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Wetenschap (VWS) bekendgemaakt.

Minister Edith Schippers van VWS heeft met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over het inzichtelijk maken hoe de zorgpremie is opgebouwd. Uiterlijk half november maken de zorgverzekeraars hun premies voor 2015 bekend.

Schippers hecht er zeer aan dat zorgverzekeraars invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordingsplicht richting hun verzekerden over de vaststelling van de hoogte van de premie en de behaalde resultaten. Vandaar dat Schippers met verzekeraars een sjabloon heeft opgesteld, waarmee hierover inzicht kan worden gegeven. 

Door de afspraken wordt bijvoorbeeld duidelijk in welke mate verwachte beleggingsopbrengsten zijn ingezet ter verlaging van de premie. Ook wordt in een oogopslag helder hoeveel van de in het verleden behaalde resultaten verwerkt zijn in de premie en of er een opslag in de premie is opgenomen ten behoeve van een verbetering van de betaalpositie.

Categorie:
Provincie: