donderdag, 25. juni 2015 - 9:18

Criminele organisatie opgerold voor oplichting bedrijven Veendam

Foto van zorgnota declaratie code | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Veendam

De politie heeft een onderzoek afgerond naar een criminele organisatie die zich op grote schaal heeft bezig gehouden met oplichting, valsheid in geschrifte en witwassen.

De organisatie stuurde spooknota’s naar andere bedrijven en zette druk op de betalingen. Bij de oplichting werd gebruik gemaakt van valse opdrachtbevestigingen, ‘katvangers’ en ‘money-mules’.

In februari van dit jaar werd voor dit onderzoek de hoofdverdachte, een 33-jarige inwoner van Veendam, aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. De man had de beschikking over drie bedrijven. Geen van deze bedrijven bleek gevestigd te zijn op het adres waar ze stonden ingeschreven. De bedrijven en de daaraan gekoppelde bankrekeningen stonden op naam van ‘katvangers’. Door gebruik te maken van ‘katvangers’ hopen criminelen zelf buiten schot te blijven.

Spooknota's

Via de drie criminele bedrijven werden andere bedrijven benaderd voor advertentiekosten. De benaderde bedrijven kregen per mail zogenaamde ‘spooknota’s’ toegestuurd. Het ging hierbij om rekeningen voor nog niet betaalde advertentiekosten. De nota’s moesten met spoed betaald worden en het geld kon overgeboekt worden naar de bankrekeningen van de voornoemde criminele bedrijven. Als de ontvanger van een spooknota contact opnam werd gedreigd met een incassobureau en een deurwaarder. Als de ontvanger dan nog niet overstag ging, werd een opdrachtbevestiging gestuurd welke was ondertekend door een werknemer van het bewuste bedrijf. Deze opdrachtbevestigingen waren door de criminele bedrijven valselijk opgemaakt door de naam en handtekening van een werknemer van het betreffende bedrijf te kopiëren vanaf documenten van eerdere acquisitie. Het is onduidelijk gebleven hoe de criminele organisatie in het bezit is gekomen van deze documenten. Op deze manier gingen de benaderde bedrijven vrijwel altijd over stag.

Aangiftes

In totaal hebben 34 gedupeerden aangifte gedaan bij de politie van oplichting en/of valsheid in geschrifte. Uit onderzoek is echter gebleken dat er veel meer gedupeerden moeten zijn. De oplichting is gepleegd tussen mei 2013 en februari 2015. In totaal zijn er vermoedelijk 140 bedrijven gedupeerd. De criminele organisatie heeft hiermee een kleine vier ton binnen gehaald. Eén gedupeerde, een oudere vrouw uit Rotterdam, is zelfs voor meer dan een ton benadeeld. Het binnengekomen geld is via zogenaamde ‘money-mules’ weggesluisd en daardoor niet meer te traceren. Money-mules zijn mensen die, vaak tegen betaling, hun bankrekening en pincode ter beschikking stellen aan criminelen. Hierdoor maken zij zich schulden aan medeplichtigheid van de oplichting en het witwassen.

Aanhoudingen

Behalve de hoofdverdachte zijn in dit onderzoek nog zes andere personen aangehouden als medeverdachte. Het gaat om twee mannen zonder vaste woonplaats (25 en 26 jaar), een 20-jarige vrouw uit Veendam, een 24-jarige man uit Veendam, een 25-jarige vrouw uit Sappemeer en een 30-jarige man uit Amsterdam. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op dit moment zit geen van de eerder aangehouden verdachten nog vast.

Provincie:
Blik op 112: